field fecording

Field Notes | video | video | video

KSIĄŻKA „NOTATKI Z TERENU” | wywiad | wywiad | wywiad

SOUNDSCAPE SET

video

Punktem wyjścia jest prezentacja nagrań terenowych w dialogu z akustycznym kontekstem miejsca. Soundscape set jest dźwiękowym „czytaniem” miasta, jego architektury, polemiką z ideą rozrywkowych live setów granych w przestrzeni publicznej. Odnosząc się do kulturowego idiomu dj’a oraz sound systemu, soundscape set przywołuje kategorię dźwięków „nieobecnych” lub takich, które nie przystają do rozrywkowej konwencji. Każdy soundscape set jest unikatowy, specjalnie przygotowany i merytorycznie powiązany z otoczeniem, architekturą i daną sytuacją. Miasto nie pozostawia „wolnemu” dźwiękowi zbyt wiele przestrzeni.

Nasze miasta utraciły niestety jakiekolwiek echo. Szerokie, otwarte przestrzenie współczesnych ulic nie odbijają dźwięku, we wnętrzach współczesnych budynków dźwięki są zaś pochłaniane i poddawane cenzurze. Zaprogramowane nagrania z muzyką w centrach handlowych i przestrzeniach publicznych wykluczają możliwość akustycznego uchwycenia skali przestrzeni. Nasze uszy zostały oślepione. – Juhani Pallasmaa

The starting point is the presentation of field recordings in a dialogue with the acoustic context of the place. The soundscape set is a sound “reading” of the city, its architecture, a polemic with the idea of ​​live entertainment sets played in public space. Referring to the DJ’s cultural idiom and sound system, the soundscape set evokes the category of “absent” sounds or those that do not conform to the entertainment convention. Each soundscape set is unique, specially prepared and substantively related to the environment, architecture and a given situation. The city does not leave much space for a “free” sound.

The contemporary city has lost its echo. The wide, open spaces of contemporary streets do not return sound, and interiors of today’s buildings echoes are absorbed and censored. The programmed recorded music of shopping malls and public spaces eliminates the possibility of grasping the acoustic volume of space. Our ears have been blinded. – Juhani Pallasmaa

CAUS
Instytut Pejzażu Dźwiękowego | video