pl | en


propozycje warsztatów:




nasłuchiwanie (jak otwierać uszy?) - wprowadzenie do field recordingu

Dźwięk - medium czytelne dostępne a jednocześnie zmarginalizowane w kontekście kultury wizualnej. Często główne zadanie dźwięku łączone jest z rozrywką lub muzyką. Tymczasem dźwięk jako zjawisko ma więcej walorów - informacyjnych, poznawczych czy też społecznych a przede wszystkim jest współczesnym językiem sztuki. Ciekawym przypadkiem sztuki dźwiękowej są nagrania terenowe (ang. field recording) skoncentrowane na dźwiękach otoczenia badanej przestrzeni. danego Pragnę przybliżyć idee field recordingu-nagrań terenowych.

Warsztaty składają się z części teoretycznej oraz praktycznej: rys historczyny tego zjawiska, główne stanowiska estetyczne oraz sama realizacja nagrań, metody pracy i techniki nagrywania.

Studium dźwiękowego otoczenia może być początkiem pojmowania własnej tożsamości a także charakteru danego miejsca.

Czas trwania warsztatów: 2-3 dni, po x 3 godz.




mikser, sampler, generator - warsztat muzyka elektronicznego od kuchni

Skierowany do osób zainteresowanych muzyką, sztuką dźwiękową, ciekawych nowych doświadczeń. W trakcie trwania warsztatów będzie mowa o technologii, sferze technicznej grania/tworzenia muzyki elektronicznej oraz prezentacja warsztatu i pracy muzyka elektronicznego oraz technik grania, które wykorzystuje.

Uwaga: W warsztatach mogą wziąć udział osoby, które nie grają na żadnym instrumencie. Proszę zabrać w miarę możliwości: zabawki elektroniczne, zegarki, telefony komórkowe, gry - jednym słowem wszystko, co może wydawać ciekawy, intrygujący dźwięk elektroniczny, akustyczny itp.

Czas trwania: 2 x 60 min




muzyka w obrazie filmowym

Projet skierowany do młodych odbiorców sztuki zainteresowanych muzyką i filmem. Pomysł na projekt to próba przybliżenia tradycji tapperskich a także współcześnie powstającej muzyki elektronicznej i improwizowanej w twórczy i edukacyjny sposób oraz interkacji, które mogą zachodzić między obrazem i dźwiękiem.

Zajęcia mają charakter warsztatu: to analiza konkretnych scen, sekwencji filmowych, które stają się podstawą w pracy nad przygotowaniem muzyki i efektów dźwiękowych.

Czas trwania: 2x 60 min.




tajemnice miasta

prowadzenie: Daniel Odija, Marcin Dymiter

Chcemy skierować naszą uwagę na fenomen wyobraźni, łączenia rzeczywistośći i fantazji, dzięcięcej zdolności konfabulowania, i zbudować fantastyczną historię tajemnic miasta. Pragniemy poprzez cykl spotkań z dziećmi zbudować historię, która będzie przedstawieniem / słuchowiskiem. W ramach projektu prowadzimy cykl warsztatów: literackich (Daniel Odija) oraz dźwiękowych (Marcin Dymiter), aby móc wspólnie przygotować interdyscyplinarną formę opartą o język, dźwięk i muzykę. Uczestnicy będą od samego początku brać czynny udział w budowaniu historii, posiądą umiejętności obserwacji i werbalizowania, budowania scenariusza, kreowania postaci, a następnie zajmą się poznawaniem warstwy dźwiękowej.

Miasto może być pełne wyimaginowanych zagadek i tajemnic. Nasze warsztaty to próba wprowadzenia alternatywnego zajęcia niż gry komputerowe, kreskówki, które pogłębiają schematyzm i stępiają wyobraźnię.

Sięgamy zarówno po rzeczy nowe, bazujące na nowoczesnych technologiach i formach przekazu, a także zapomniane już dzisiaj zjawiska, które pamiętamy z czasów własnego dzieciństwa lub nawet dzieciństwa naszych rodziców czy dziadków.

Do tej pory w ramach projektu "Tajemnice miasta" zrealizowaliśmy 2 odsłony (Łeba, Słupsk). W przygotowaniu słuchowisko na podstawie tekstów dzieci o podróży. Projekt realizujemy w Centrum Sztuki Współczesnej w Bytomiu.

Czas trwania: 4-5 dni po 3 godz.