pl | en


festiwal mikro_makro


mikromakrofestiwal.blogspot.com


Festiwal mikro_makro działa od 2007. To platforma kontaktu, ale i współpracy pomiędzy artystami działającymi na pograniczu dyscyplin i próba prezentacji ich dokonań szerszej publiczności. Projekt ma za zadanie promocję działań eksperymentalnych.

mikro_makro prezentuje gotowe projekty, ale też kreuje nowe, poprzez stworzenie możliwości wspólnej pracy artystom z różnych miejsc, operujących różnymi mediami.projekt graficzny:
Ania Witkowska